Vytvoriť faktúru

Pro LINEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pro LINEA
Stav Zrušená
IČO 31322697
DIČ 2020314571
IČ DPH SK2020314571
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Pro LINEA
Zadunajská 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 109 961 €
Zisk 50 121 €
Kontaktné informácie
Email prolinea@prolinea.sk
Phone(s) 0263453761, 0263453764
Mobile phone(s) 0904987941
Fax(es) 0263453785
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,148
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,148
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,148
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,123
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,148
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,849
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 65,857
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 65,857
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -119,827
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -119,827
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,121
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,997
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,997
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,997
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 107,182
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 109,961
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 90,600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,361
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,271
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,151
D. Služby (účtová skupina 51) 17,812
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,423
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,204
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,979
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,240
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 650
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,469
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 766
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,690
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,963
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 577
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -1,273
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,850
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -572
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,118
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,997
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,997
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,121
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
 • IČO:31322697 DIČ: 2020314571 IČ DPH: SK2020314571
 • Sídlo: Pro LINEA, Zadunajská 8, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2016Zrušené obchodné meno:
   Pro LINEA a. s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Zadunajská 8 Bratislava 851 01
   10.09.2014Nové obchodné meno:
   Pro LINEA a. s. v likvidácii
   22.10.2000Nové sidlo:
   Zadunajská 8 Bratislava 851 01
   17.04.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť