Vytvoriť faktúru

Ofseta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ofseta
IČO 31322913
DIČ 2020321677
IČ DPH SK2020321677
Dátum vzniku 24 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ofseta
Pluhová 60
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 621 613 €
Zisk 60 494 €
Aktíva 58 977 €
Vlastný kapitál -122 363 €
Kontaktné informácie
Email ofseta@gmail.com
Webová stránka http://www.ofseta.sk
Mobile phone(s) +421911269863
Fax(es) 0244250001
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,688
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,688
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,688
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,997
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 57,921
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,076
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 104,685
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,870
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,373
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -135,708
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 60,494
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 166,555
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,214
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 240
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 160,101
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,009
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,056
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,409
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,627
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 621,613
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 608,118
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,495
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 558,820
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 486,755
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,603
C. Služby (účtová skupina 51) 38,618
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,848
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 694
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 40
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 131
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,131
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 62,793
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,142
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,301
M. Nákladové úroky (562) 504
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,797
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,299
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 60,494
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 60,494
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31322913 DIČ: 2020321677 IČ DPH: SK2020321677
 • Sídlo: Ofseta, Pluhová 60, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubica Hajníková Pluhová 60 Bratislava 831 03 10.07.2015
  Ing. Peter Greppel Tajovského 21 Bratislava 811 04 24.04.1992
  Daniela Greppelová Tajovského 21 Bratislava 811 04 10.07.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Greppel 2 324 € (33.3%) Jazdecká 13 Bratislava 831 03
  Daniela Greppelová 2 324 € (33.3%) Bratislava 831 03
  Ľubica Hajníková 2 324 € (33.3%) Pluhová 60 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2014Nové obchodné meno:
   Ofseta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 60 Bratislava 831 03
   22.09.2014Zrušené obchodné meno:
   Ofseta spol. s r.o. Ofseta G.m.b.H /v nemeckom jazyku/ Ofseta Ltd. /v anglickom jazyku/
   Zrušené sidlo:
   Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   04.02.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   13.12.2008Nové sidlo:
   Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Ľubica Hajníková Pluhová 60 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.04.1992
   12.12.2008Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava
   Ľubica Hajníková Bullova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava Vznik funkcie: 24.04.1992
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava Vznik funkcie: 24.04.1992
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava
   25.05.1998Nové predmety činnosti:
   vnútrozemská riečna doprava
   prenájom lodí (malých plavidiel)
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava
   Ľubica Hajníková Bullova 17 Bratislava
   24.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava
   Ľubica Hajníková Bullova 17 Bratislava
   25.04.1995Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Noví spoločníci:
   Ľubica Hajníková Bullova 17 Bratislava
   24.04.1995Zrušené sidlo:
   Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Krivošíková Bullova 17 Bratislava
   29.06.1993Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   Ofseta spol. s r.o. Ofseta G.m.b.H /v nemeckom jazyku/ Ofseta Ltd. /v anglickom jazyku/
   Nové sidlo:
   Jazdecká 13 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tímto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava
   Daniela Greppelová Jazdecká 13 Bratislava
   Ľubica Krivošíková Bullova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Greppel Jazdecká 13 Bratislava