Vytvoriť faktúru

SLOVAK SENIORS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAK SENIORS
IČO 31322921
DIČ 2020310193
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVAK SENIORS
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 39 668 €
Vlastný kapitál 8 835 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,474
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,474
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,474
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -14,847
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,847
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,474
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,835
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 118,004
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 118,004
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,821
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,821
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,062
2. Ostatné fondy (427, 42X) 17,062
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -129,052
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -129,052
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -2,361
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -2,472
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,900
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,900
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,423
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,811
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 674
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -18,280
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 76
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4271608.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31322921 DIČ: 2020310193
 • Sídlo: SLOVAK SENIORS, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Demová predseda V záhradách 6 Bratislava 08.09.2000
  Viktor Tomek člen Martinengova 4 Bratislava 811 02 22.12.2004
  JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava 08.09.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2005Nové obchodné meno:
   SLOVAK SENIORS a.s.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.12.2004
   25.01.2005Zrušené obchodné meno:
   Ústav racionalizácie v stavebníctve, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Svoradova 7-9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šebo SNP 16 Modra
   08.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Demová - predseda predstavenstva V záhradách 6 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava
   Ing. Peter Šebo SNP 16 Modra
   07.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kakalík - predseda Gen. Svobodu 15 Pezinok
   Ing. Ivan Zubaľ Okružná 9 Levice
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava
   27.11.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Zubaľ - podpredseda V záhradách 6 Bratislava
   29.06.1998Nové predmety činnosti:
   faktoring, forfaiting
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Zubaľ - podpredseda V záhradách 6 Bratislava
   28.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   10.06.1996Nové sidlo:
   Svoradova 7-9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kakalík - predseda Gen. Svobodu 15 Pezinok
   Ing. Ivan Zubaľ Okružná 9 Levice
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   09.06.1996Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kakalík - predseda G. Svobodu 15 Pezinok
   Ing. Anton Križalkovič - podpredseda Školská 268 Rovinka
   Ing. Štefan Novák - člen Za hradbami 5 Pezinok
   09.06.1995Nové predmety činnosti:
   výkon archívnej činnosti
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Novák - člen Za hradbami 5 Pezinok
   08.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Jányová - člen Rozvodná 15 Bratislava
   27.04.1993Nový štatutárny orgán:
   Eva Jányová - člen Rozvodná 15 Bratislava
   Ing. Milan Kakalík - predseda G. Svobodu 15 Pezinok
   Ing. Anton Križalkovič - podpredseda Školská 268 Rovinka
   26.04.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bafia - člen Uhrovecká 2 Bratislava
   Ing. Milan Fungáč - predseda Osloboditeľská 16 Bratislava
   Ján Lovás - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava
   18.01.1993Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   17.01.1993Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   Ústav racionalizácie v stavebníctve, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-poradenská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   vydavateľská činnosť - neperiodická tlač, -obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bafia - člen Uhrovecká 2 Bratislava
   Ing. Milan Fungáč - predseda Osloboditeľská 16 Bratislava
   Ján Lovás - podpredseda Ožvoldíkova 4 Bratislava