Vytvoriť faktúru

G E O H Y C O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G E O H Y C O
IČO 31323138
DIČ 2020328552
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo G E O H Y C O
Horný Dvor 6
90027
Bratislava
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245993221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31323138 DIČ: 2020328552
 • Sídlo: G E O H Y C O, Horný Dvor 6, 90027, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Ladislav Varga člen Drobného 12 Bratislava 24.08.1999
  RNDr. Viktor Janták člen Vígľašská 17 Bratislava 30.08.2001
  Anton Palka predseda Kuchyňa 308 Kuchyňa 900 52 28.03.2006
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Anton Palka - predseda predstavenstva Kuchyňa 308 Kuchyňa 900 52 Vznik funkcie: 28.03.2006
   12.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Mistrík - predseda predstavenstva Pluhová 77 Bratislava 831 03
   08.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gavalda - člen Malinovská 149 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 14.01.2004
   02.03.2004Nové sidlo:
   Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Gavalda - člen Malinovská 149 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 14.01.2004
   01.03.2004Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 827 99
   21.01.2003Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
   vykonávanie geofyzikálnych, technických a laboratórnych prác pre geologický prieskum
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.08.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Viktor Janták - člen predstavenstva Vígľašská 17 Bratislava
   29.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Gemeran - člen predstavenstva Holíčska 23 Bratislava
   23.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Gemeran - člen predstavenstva Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Mistrík - predseda predstavenstva Pluhová 77 Bratislava 831 03
   22.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   P.g. Tomáš Gemeran - predseda Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Mistrík - člen Pluhová 77 Bratislava
   24.08.1999Nové predmety činnosti:
   Činnosť vykonávaná banským spôsobom:
   podzemné práce vykonávané banským spôsobom / najmä hĺbenie jám a jamníc, razenie štôlní a tunelov ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m kubických
   strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 10 m
   činnosť stavbyvedúceho-pozemné stavby
   činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby
   vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákup a predaj nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Ladislav Varga - člen Drobného 12 Bratislava
   P.g. Tomáš Gemeran - predseda Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Mistrík - člen Pluhová 77 Bratislava
   23.08.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákup a predaj nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   P.g. Tomáš Gemeran - predseda Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Vladimír Mistrík - člen Pluhová 77 Bratislava
   Igor Tvaroška - člen Mickiewiczova 5 Bratislava
   28.07.1998Nový štatutárny orgán:
   P.g. Tomáš Gemeran - predseda Holíčska 23 Bratislava
   27.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Žabka - predseda Štefunkova 3 Bratislava
   03.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Mistrík - člen Pluhová 77 Bratislava
   Igor Tvaroška - člen Mickiewiczova 5 Bratislava
   02.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Herbert Eisner - člen Uránova 3 Bratislava
   P.g. . Tomáš Gemeran - podpredseda Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Zdenko Krajčír - člen Astronautická Bratislava
   23.09.1997Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Herbert Eisner - člen Uránova 3 Bratislava
   P.g. . Tomáš Gemeran - podpredseda Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Zdenko Krajčír - člen Astronautická Bratislava
   Ing. Jozef Žabka - predseda Štefunkova 3 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Herbert Eisner Uránova 3 Bratislava
   P.g. . Tomáš Gemeran Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Zdenko Krajčír Astronautická Bratislava
   Ing. Jozef Žabka Štefunkova 3 Bratislava
   09.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Pétery Osuského 24 Bratislava
   15.12.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákup a predaj nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Krajčír Astronautická Bratislava
   14.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie komplexných geologických a geodetických výkonov
   Vykonávanie stavebno-montážnych prác, sanačných prác a budovanie monitorovacích sietí a objektov pre ekológiu
   Poskytovanie služieb pre organizácie a obyvateľstvo v oblasti vrtných a technických prác, posudkov a dopravy
   Plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo-Nagymaros v rozsahu vyplývajúceho z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti.
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu
   vykonávanie technických a laboratórnych prác pre hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Habáň Be-ňadická 4 Bratislava
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava
   RNDr. Miroslav Salai Šustekova 21 Bratislava
   11.10.1993Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu
   vykonávanie technických a laboratórnych prác pre hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum
   30.04.1992Nové obchodné meno:
   G E O H Y C O a.s.
   Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 827 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie komplexných geologických a geodetických výkonov
   Vykonávanie stavebno-montážnych prác, sanačných prác a budovanie monitorovacích sietí a objektov pre ekológiu
   Poskytovanie služieb pre organizácie a obyvateľstvo v oblasti vrtných a technických prác, posudkov a dopravy
   Plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo-Nagymaros v rozsahu vyplývajúceho z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Herbert Eisner Uránova 3 Bratislava
   P.g. . Tomáš Gemeran Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Jozef Habáň Be-ňadická 4 Bratislava
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava
   Ing. Alexander Pétery Osuského 24 Bratislava
   RNDr. Miroslav Salai Šustekova 21 Bratislava
   Ing. Jozef Žabka Štefunkova 3 Bratislava