Vytvoriť faktúru

BY - MODA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BY - MODA
Stav Zrušená
IČO 31323154
DIČ 2020297983
Dátum vzniku 05 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BY - MODA
Sasinkova 71
90101
Malacky
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 365 €
Vlastný kapitál -459 338 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 365
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 365
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -459,818
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -466,308
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 460,183
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 460,183
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 459,703
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
 • IČO:31323154 DIČ: 2020297983
 • Sídlo: BY - MODA, Sasinkova 71, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2016Zrušené obchodné meno:
   BY - MODA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 71 Malacky 901 01
   30.07.2002Nové sidlo:
   Sasinkova 71 Malacky 901 01
   05.05.1992Nové obchodné meno:
   BY - MODA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným