Vytvoriť faktúru

APIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APIS
IČO 31323227
DIČ 2020297279
IČ DPH SK2020297279
Dátum vzniku 06 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APIS
Stará Vajnorská cesta 37
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 263 158 €
Zisk -59 836 €
Aktíva 537 052 €
Vlastný kapitál 237 498 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244452461
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 154,892
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 154,892
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 109,532
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 330,544
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 52,008
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 156,839
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,255
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 485,436
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 177,661
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,855
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,080
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 207,890
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,836
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 307,775
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96,286
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 25,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 184,161
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80,412
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 24,980
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,914
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 76,855
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,328
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 263,158
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,291
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 220,840
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,027
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 319,408
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 26,003
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 117,459
C. Služby (účtová skupina 51) 52,936
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 83,300
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,195
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 31,149
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,366
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -56,250
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,733
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 61
XI. Kurzové zisky (663) 61
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,687
M. Nákladové úroky (562) 2,133
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 554
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,626
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -58,876
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -59,836
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31323227 DIČ: 2020297279 IČ DPH: SK2020297279
 • Sídlo: APIS, Stará Vajnorská cesta 37, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Georgios Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava 831 06 06.05.1992
  Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava 831 02 06.05.1992
  Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09 06.05.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Georgios Chalivopulos 4 449 € (33.3%) Stupavská 6 Bratislava 831 06
  Ing. Juraj Klapáč 4 449 € (33.3%) Račianska 25 Bratislava 831 02
  Ing. Martin Wagner 4 449 € (33.3%) Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.11.2007Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   29.11.2007Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 832 18
   25.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Georgios Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava 831 02
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Georgios Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.05.1992
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 06.05.1992
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.05.1992
   24.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   08.06.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 832 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a dopravy
   reklamné činnosti
   spracovanie a výroba produktov z prírodného a umelého kameňa a ich montáž
   výroba kovových výrobkov a kovových konštrukcií, obrábanie kovov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Wagner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   07.06.1995Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu. S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní.
   inžinierske práce v oblasti strojárstva
   kovovýroba
   spracovanie kameňa, mramoru
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Wágner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Wágner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   26.07.1993Nové predmety činnosti:
   spracovanie kameňa, mramoru
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   APIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu. S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní.
   inžinierske práce v oblasti strojárstva
   kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wágner Sienkiewiczova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Čačko Narcisová 42 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 6 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Ing. Martin Wágner Sienkiewiczova 2 Bratislava