Vytvoriť faktúru

SERVICE HOUSE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SERVICE HOUSE
IČO 31323243
DIČ 2020351212
IČ DPH SK2020351212
Dátum vzniku 06 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SERVICE HOUSE
Bebravská 9
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 681 €
Zisk 4 164 €
Aktíva 26 942 €
Vlastný kapitál -106 202 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244451382, +421244451385
Mobile phone(s) +421914323200, +421914323102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,153
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,153
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,153
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,617
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,061
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,072
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 484
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,770
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -102,037
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,279
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,279
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -120,808
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,164
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,807
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,841
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 125,966
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,723
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,029
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 94,214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,681
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,745
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 29,936
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,069
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 797
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,465
C. Služby (účtová skupina 51) 13,268
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 661
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,286
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,592
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,612
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,151
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 488
M. Nákladové úroky (562) 406
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -488
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,124
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015