Vytvoriť faktúru

COMUNITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMUNITY
IČO 31323421
DIČ 2020318740
IČ DPH SK2020318740
Dátum vzniku 06 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMUNITY
Ružinovská 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 456 200 €
Zisk 18 164 €
Aktíva 92 257 €
Vlastný kapitál 54 595 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253415191
Fax(es) 0253416635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,233
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,801
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,801
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,801
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,121
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,748
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,945
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,945
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 803
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,373
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 560
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,813
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 311
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 311
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,233
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,759
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,912
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,912
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,091
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,091
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 31,592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 158,736
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -127,144
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,164
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,474
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,341
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,341
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,133
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,646
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,646
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 649
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,738
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 452,645
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 456,200
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 42,215
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 410,430
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,555
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 432,442
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,939
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,504
D. Služby (účtová skupina 51) 348,963
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,816
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,079
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,659
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,078
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,853
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,853
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,758
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,239
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 83
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 391
O. Kurzové straty (563) 26
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 365
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,454
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,290
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,290
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31323421 DIČ: 2020318740 IČ DPH: SK2020318740
 • Sídlo: COMUNITY, Ružinovská 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01 06.05.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Čičák 10 655 € (51%) Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01
  Richard Gutta 10 257 € (49%) Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.10.2009Nové sidlo:
   Ružinovská 5 Bratislava 821 01
   12.10.2009Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 821 09
   13.01.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a technické zabezpečenie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Richard Gutta Bagarova 30 Bratislava 841 01
   12.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Andrej Csino Vysoká 4 Bratislava 811 06
   11.08.2005Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaja tovaru, vrátane poskytovania obchodných služieb
   propagačné a reklamné služby vrátane výroby reklamných predmetov
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01
   Andrej Csino Vysoká 4 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Ružinovská 5/5865 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.05.1992
   10.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 06.05.1992
   05.02.2005Nové obchodné meno:
   COMUNITY, spol. s r.o.
   04.02.2005Zrušené obchodné meno:
   MAXUM, spol. s r.o.
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   17.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   16.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 06.05.1992 Skončenie funkcie: 01.01.2004
   28.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 06.05.1992
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 06.05.1992 Skončenie funkcie: 01.01.2004
   27.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   05.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   04.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   13.12.2001Nové obchodné meno:
   MAXUM, spol. s r.o.
   12.12.2001Zrušené obchodné meno:
   MAXUM & LOBSTER spol. s r.o.
   18.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   17.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Danuša Miškovičová Saratovská 10 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   20.12.1999Nové obchodné meno:
   MAXUM & LOBSTER spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Mgr. Miroslav Kubala Nová 4 Nová Dedinka
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Danuša Miškovičová Saratovská 10 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   19.12.1999Zrušené obchodné meno:
   MAXUM spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   15.03.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   14.03.1999Zrušené sidlo:
   Turčianska 46 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   20.11.1997Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ján Valter Lenardova 2 Bratislava
   19.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   23.09.1996Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   22.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Ing. Ľudovít Vitárius , CSc. Fedinova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   22.11.1994Noví spoločníci:
   Róbert Branderský Na Revíne 21 Bratislava
   Ivan Jurík Ďatelinová 1 Bratislava
   21.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Cukrovarska 758/12 Sereď
   Ing. Vladimír Hoffmann Šándorova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   23.09.1992Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Cukrovarska 758/12 Sereď
   Ing. Vladimír Hoffmann Šándorova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ľudovít Vitárius , CSc. Fedinova 5 Bratislava
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   MAXUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Turčianska 46 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj rozličného tovaru
   reklamná činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   managering
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Čičák Turčianska 46 Bratislava
   Ing. Peter Malgot Kalinčiakova 5 Bratislava