Vytvoriť faktúru

Weidler Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Weidler Bratislava
IČO 31323430
DIČ 2020291746
IČ DPH SK2020291746
Dátum vzniku 04 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Weidler Bratislava
Košická 52
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 276 591 €
Zisk 11 392 €
Aktíva 531 116 €
Vlastný kapitál 357 818 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254411843, 0263530621, 0263530623, 0263536324, 0268208050, 0268208051, 0268266337
Mobile phone(s) +421903510577, +421911411843, +421911530621
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 524,112
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,433
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,433
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,524
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 909
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 519,463
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 294,481
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 294,481
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,054
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,048
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,048
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,006
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 189,928
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,464
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 181,464
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,216
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 524,112
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 369,210
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,858
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,858
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,878
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,307
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,307
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 33,194
2. Ostatné fondy (427, 42X) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 272,581
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 582,360
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -309,779
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,392
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,902
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,251
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,251
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 146,426
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 102,248
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,248
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,226
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,620
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,332
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,225
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,225
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 276,657
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 276,591
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 275,088
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 135
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 451
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 259,334
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 152,681
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 400
D. Služby (účtová skupina 51) 56,164
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,717
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,376
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,745
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,596
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,273
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,212
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,212
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 887
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,257
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,978
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 65
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 65
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,509
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,508
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,813
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,421
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,421
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31323430 DIČ: 2020291746 IČ DPH: SK2020291746
 • Sídlo: Weidler Bratislava, Košická 52, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika 12.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gerald Weidler 16 929 € (50%) Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika
  Harald Weidler 16 929 € (50%) Wien Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.07.2013Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   10.07.2013Zrušené sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   23.06.2011Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   22.06.2011Zrušené sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 821 08
   16.06.2011Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 821 08
   15.06.2011Zrušené sidlo:
   Handlovská 24 Bratislava 851 01
   17.05.2006Nové obchodné meno:
   Weidler Bratislava, spol. s r. o.
   16.05.2006Zrušené obchodné meno:
   WEIDLER Bratislava, spol. s r. o.
   01.05.2006Nové obchodné meno:
   WEIDLER Bratislava, spol. s r. o.
   30.04.2006Zrušené obchodné meno:
   WEIDLER & PARTNER, spol. s r. o.
   28.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava 821 02
   26.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien 1119 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.08.2004
   25.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   22.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava
   17.02.1995Nové sidlo:
   Handlovská 24 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sieťotlač
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava 821 02
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1995Zrušené sidlo:
   Havlíčková 8 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   LASER spol. s r. o., reklammá agentúra Jakubovo nám 12 Bratislava 811 09
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   WEIDLER & PARTNER, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Havlíčková 8 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu a rôznych nosičov reklamy - reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďovanie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjektov
   Noví spoločníci:
   LASER spol. s r. o., reklammá agentúra Jakubovo nám 12 Bratislava 811 09
   Gerald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Harald Weidler Pfarrwiesengasse 34 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Kostka Komárnická 48 Bratislava