Vytvoriť faktúru

GASTROIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GASTROIMEX
Stav V likvidácii
IČO 31323600
DIČ 2020345426
IČ DPH SK2020345426
Dátum vzniku 12 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GASTROIMEX
Homolová 19
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 603 €
Zisk -195 €
Aktíva 11 797 €
Vlastný kapitál 7 575 €
Kontaktné informácie
Email illiova@hotmail.sk
Phone(s) 0903702127
Mobile phone(s) 0903702127
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,693
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,693
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,526
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,526
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,526
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,167
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,196
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 971
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,693
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,379
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 778
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 778
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 156
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 156
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -195
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,314
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,314
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,267
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,267
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,047
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,603
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,603
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,603
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,764
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,726
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7
D. Služby (účtová skupina 51) 1
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 839
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 869
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 765
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -195
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015