Vytvoriť faktúru

DIEMER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIEMER
IČO 31323791
DIČ 2020291713
IČ DPH SK2020291713
Dátum vzniku 11 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIEMER
Istebnícka 195
91105
Trenčín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 511 932 €
Zisk -13 644 €
Aktíva 460 091 €
Vlastný kapitál 280 166 €
Kontaktné informácie
Email diemer@diemer.sk
Webová stránka http://www.diemer.sk
Phone(s) +421327430402, +421327441349, +421327434770
Mobile phone(s) +421903473768, +421903771335
Fax(es) 0327441349
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 274,905
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 248,296
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 62,407
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 127,007
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 64,948
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,183
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,608
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 401,912
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 258,521
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,500
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,500
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 335,602
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -72,767
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,644
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 143,391
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 42,730
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 93,967
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 77,350
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,558
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 932
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,127
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,551
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 143
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 511,932
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 101,432
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 361,257
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 920
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 43,864
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,459
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 519,011
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 62,265
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 176,057
C. Služby (účtová skupina 51) 95,682
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 93,002
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,853
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 31,363
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 52,317
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,472
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,079
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 129,605
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 222
X. Výnosové úroky (662) 213
XI. Kurzové zisky (663) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,907
M. Nákladové úroky (562) 2,686
N. Kurzové straty (563) 17
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,204
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,685
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,764
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,644
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
 • IČO:31323791 DIČ: 2020291713 IČ DPH: SK2020291713
 • Sídlo: DIEMER, Istebnícka 195, 91105, Trenčín
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.1997Nové obchodné meno:
   DIEMER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Istebnícka 195 Trenčín 911 05
   27.03.1996Nový štatutárny orgán:
   António Pedros Rupholdingerstr. 11 Siegsdorf 8227 Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : ul. Jána Zemana 16 Trenčín
   11.05.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov, potrieb pre domácnosť, priemysel. kozmetických produktov, /netoxických/
   kúpa a predaj týchto výrobkov
   Noví spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 8227 Siegsdorf Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia