Vytvoriť faktúru

W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková
IČO 31323821
DIČ 2020815929
IČ DPH SK2020815929
Dátum vzniku 11 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková
Istebnícka 195
91105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 167 €
Zisk -1 665 €
Aktíva 66 615 €
Vlastný kapitál 15 703 €
Kontaktné informácie
Email diemer@diemer.sk
Phone(s) 0327434770
Fax(es) 0327441349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 58,719
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 58,719
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,582
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,930
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 472
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 65,301
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,039
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 54,338
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -45,937
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,665
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,262
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 26,609
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,413
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,413
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 23,090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,167
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,167
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,804
C. Služby (účtová skupina 51) 750
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,680
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,820
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 554
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -637
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,417
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 68
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -68
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -705
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31323821 DIČ: 2020815929 IČ DPH: SK2020815929
 • Sídlo: W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková, Istebnícka 195, 91105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.1999Nové sidlo:
   Istebnícka 195 Trenčín 911 05
   Noví spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 11 8227 Siegsdorf 8227 SRN
   07.02.1999Zrušené sidlo:
   Zochova 16 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 11 8227 Siegsdorf 8227 SRN
   26.06.1995Nový štatutárny orgán:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 11 8227 Siegsdorf 8227 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Jána Zemana 16 Trenčín
   25.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Darina-Alžbeta Michalková Vlčkova 1 Bratislava
   11.05.1992Nové obchodné meno:
   W. Wilhelm DIEMER, majetková a pozemková spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, správa pozemkov a iných predmetov priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   António PEDROS Rupholdingerstr. 11 8227 Siegsdorf 8227 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Darina-Alžbeta Michalková Vlčkova 1 Bratislava