Vytvoriť faktúru

ESCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESCO
IČO 31324045
DIČ 2020335449
IČ DPH SK2020335449
Dátum vzniku 18 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESCO
Agátova 1
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 514 870 €
Zisk 71 103 €
Aktíva 326 670 €
Vlastný kapitál 49 470 €
Kontaktné informácie
Email esco@escosk.sk
Webová stránka http://escosk.sk
Mobile phone(s) +421903425708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 486,864
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 267,428
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,913
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,161
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 486,864
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 120,573
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,041
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 41,790
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 71,103
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 366,291
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,219
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 344,234
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150,508
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 673
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,057
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 190,996
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 20,838
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 514,870
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 488,665
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,205
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 439,130
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 373,228
C. Služby (účtová skupina 51) 36,025
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,817
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,093
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -20,298
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,265
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 75,740
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 79,412
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,680
M. Nákladové úroky (562) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,608
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,676
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 72,064
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 71,103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324045 DIČ: 2020335449 IČ DPH: SK2020335449
 • Sídlo: ESCO, Agátova 1, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava 30.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Hlavenka 6 639 € (100%) Dubnická 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.05.2000Nové sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   kúrenárske práce
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Tatranská 59 Bratislava 841 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   09.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenia programov na zákazku/.
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   30.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   JUDr. Blanka Hlavenková Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mader Tatranská 59 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   JUDr. Blanka Hlavenková Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mader Tatranská 59 Bratislava
   21.04.1994Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vodoinštaláterstvo
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a zákaziek
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   14.05.1993Nové sidlo:
   Tatranská 59 Bratislava 841 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   13.05.1993Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Róbert Krajčovič Košická 43/1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Licher Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Krajčovič Košická 43/1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Licher Tupolevova 4 Bratislava
   06.08.1992Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Krajčovič Košická 43/1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Licher Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Krajčovič Košická 43/1 Bratislava
   Ing. Jaroslav Licher Tupolevova 4 Bratislava
   05.08.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1992Nové obchodné meno:
   ESCO spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   organizačná a poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby
   sprostredkovanie, nákup a predaj v stavebníctve, v sortimente potravinársky, priemyselný a spotrebný tovar/ na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovateľská, obchodná a poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenia programov na zákazku/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   JUDr. Blanka Hlavenková Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mader Tatranská 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hlavenka Dubnická 4 Bratislava
   JUDr. Blanka Hlavenková Dubnická 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mader Tatranská 59 Bratislava