Vytvoriť faktúru

KOPLATEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOPLATEC
IČO 31324169
DIČ 2020345481
IČ DPH SK2020345481
Dátum vzniku 14 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOPLATEC
Továrenská 8
90066
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 460 308 €
Zisk 3 200 €
Aktíva 227 052 €
Vlastný kapitál 124 246 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0260301020, 0260301022, 0260301021
Fax(es) 0260301023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 199,354
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 52,065
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 52,065
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,194
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,871
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 146,602
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 75,960
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 75,960
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 39,556
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,556
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,556
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 139
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 139
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,947
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 167
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,780
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 687
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 687
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 199,354
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,445
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,236
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,323
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,323
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 98,686
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,686
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,200
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,318
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 178
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 178
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,940
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,940
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,061
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,788
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,364
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,987
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,987
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 31,591
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 31,591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 428,718
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 460,308
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 178
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 245,024
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 183,516
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,590
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 452,767
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 74,140
D. Služby (účtová skupina 51) 116,375
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 225,216
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 167,668
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,896
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,652
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 421
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,419
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,419
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,541
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,203
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 72
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 69
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,446
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,443
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,374
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,167
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 967
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324169 DIČ: 2020345481 IČ DPH: SK2020345481
 • Sídlo: KOPLATEC, Továrenská 8, 90066, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02 11.04.2001
  Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava 851 02 01.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Líška 11 618 € (50%) Romanová 9 Bratislava 851 02
  Ing. Viera Líšková 11 618 € (50%) Romanova 9 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava-Petržalka 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Enviteam, spol. s r.o. IČO: 31 359 965 Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.03.2009
   11.04.2001Nové sidlo:
   Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02
   Enviteam, spol. s r.o. IČO: 31 359 965 Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02
   10.04.2001Zrušené sidlo:
   Milana Pišúta 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Enviteam, ú. s., Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Fa. Meplatec GmbH 6463 Freigerieht SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Marián Líška Romanova 9 Bratislava
   12.01.1995Nové sidlo:
   Milana Pišúta 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   11.01.1995Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   14.05.1992Nové obchodné meno:
   KOPLATEC spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštrukcia, výroba nástrojov a náradia všetkého druhu /výroba nástrojov a náradia, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   výroba súčiastok z gumy, platických látok a kovov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno predávať len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Enviteam, ú. s., Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Fa. Meplatec GmbH 6463 Freigerieht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Marián Líška Romanova 9 Bratislava