Vytvoriť faktúru

HIGH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HIGH
IČO 31324339
DIČ 2020352521
IČ DPH SK2020352521
Dátum vzniku 21 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HIGH
Znievska 20
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 709 €
Zisk 6 297 €
Aktíva 32 153 €
Vlastný kapitál 17 495 €
Kontaktné informácie
Email high@chello.sk
Mobile phone(s) +421903236096
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,042
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,053
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,779
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,042
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,393
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,793
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,297
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,649
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,220
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,452
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 484
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,284
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,709
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,614
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,902
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 48,592
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 36,278
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,517
C. Služby (účtová skupina 51) 3,686
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,814
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 163
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,117
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,035
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 870
M. Nákladové úroky (562) 404
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 466
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -868
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,249
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,952
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324339 DIČ: 2020352521 IČ DPH: SK2020352521
 • Sídlo: HIGH, Znievska 20, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06 08.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Igor Hindický 6 639 € (100%) Znievska 20 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.04.2010Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 Zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, montáž, údržba, revízia, oprava)
   26.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti vzdelávania dospelých
   organizovanie a realizácia kurzov, prednášok a školení
   01.04.2004Noví spoločníci:
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   31.03.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Edita Hindická Znievska 20 Bratislava 851 06
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Edita Hindická Znievska 20 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 26.03.2004
   30.05.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti vzdelávania dospelých
   organizovanie a realizácia kurzov, prednášok a školení
   Noví spoločníci:
   PhDr. Edita Hindická Znievska 20 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Edita Hindická Znievska 20 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 26.03.2004
   29.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky 901 01
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky 901 01
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky
   17.11.1994Nové sidlo:
   Znievska 20 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky
   16.11.1994Zrušené sidlo:
   Prokofievova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky
   Ing. Gregor Mistrík Prokofievova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gregor Mistrík Prokofievova 14 Bratislava 851 01
   21.05.1992Nové obchodné meno:
   HIGH, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Prokofievova 14 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a servisná činnosť v oblasti elektrotechniky, počítačových systémov, reprografickej techniky a spotrebnej elektrotechniky
   elektroinštalačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Igor Hindický Znievska 20 Bratislava 851 06
   Jozef Hladký Veselého 2 Malacky
   Ing. Gregor Mistrík Prokofievova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gregor Mistrík Prokofievova 14 Bratislava 851 01