Vytvoriť faktúru

PETRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PETRA
Stav Zrušená
IČO 31324371
DIČ 2020294067
IČ DPH SK2020294067
Dátum vzniku 18 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETRA
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 199 €
Zisk -9 073 €
Aktíva 258 696 €
Vlastný kapitál 22 482 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262247554
Fax(es) 0262247554
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,375
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,290
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,282
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 65,375
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,736
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,959
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,854
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,073
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,639
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,639
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,554
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 657
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,732
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,696
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 91,199
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 72,035
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,258
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,906
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 98,000
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 54,680
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 329
C. Služby (účtová skupina 51) 26,118
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,671
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,202
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,801
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -834
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 23
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 21
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,334
N. Kurzové straty (563) 1,193
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,311
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,112
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,073
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016