Vytvoriť faktúru

Medical & Financial Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Medical & Financial Consulting
IČO 31324398
DIČ 2020881060
IČ DPH SK2020881060
Dátum vzniku 25 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Medical & Financial Consulting
Šustekova 51
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 326 494 €
Zisk 33 132 €
Aktíva 542 513 €
Vlastný kapitál 259 917 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948098716, +421908714997, +421944457055
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 256,077
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 253,406
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 68,355
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 294,817
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 38,658
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,488
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 241,269
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 550,894
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 292,083
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 225,093
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,132
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 258,811
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,951
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 135,331
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 91,569
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,143
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 699
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,920
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 873
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106,656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 326,494
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,400
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 291,596
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 26,667
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 831
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 280,991
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,566
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,863
C. Služby (účtová skupina 51) 247,526
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,412
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 342
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,182
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 45,503
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,041
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,364
M. Nákladové úroky (562) 6,121
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,243
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,363
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 37,140
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,008
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 33,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324398 DIČ: 2020881060 IČ DPH: SK2020881060
 • Sídlo: Medical & Financial Consulting, Šustekova 51, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Faith Gessayova 33 Bratislava 851 03 05.05.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ondrej Faith 33 194 € (100%) Gessayova 33 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2012Nové sidlo:
   Šustekova 51 Bratislava 851 04
   03.04.2012Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 43 Bratislava 821 09
   15.02.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch:- poistenia alebo zaistenia,- kapitálového trhu,- prijímania vkladov,poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
   činnosť viazaného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
   14.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb
   výkon činnosti poisťovacieho agenta
   27.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie doplnkového dôchodkového poistenia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   01.12.2009Nové sidlo:
   Mlynské nivy 43 Bratislava 821 09
   30.11.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   29.10.2008Nové obchodné meno:
   Medical & Financial Consulting, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   28.10.2008Zrušené obchodné meno:
   Medical & Financial Consulting s.r.o.
   04.10.2008Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Faith Gessayova 33 Bratislava 851 03
   03.10.2008Zrušené sidlo:
   Gessayova 33 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   František Schroner Gessayova 33 Bratislava 851 03
   09.04.2008Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti poisťovacieho agenta
   Noví spoločníci:
   František Schroner Gessayova 33 Bratislava 851 03
   08.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti poisťovacieho makléra
   Zrušeny spoločníci:
   František Schroner Gessayova 22 Bratislava 851 03
   25.08.2006Nové obchodné meno:
   Medical & Financial Consulting s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti poisťovacieho makléra
   výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb
   24.08.2006Zrušené obchodné meno:
   Medicial & Financial Consulting s.r.o.
   07.08.2004Nové obchodné meno:
   Medicial & Financial Consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 33 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská činnosť v oblasti obchodno - technických služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   školiaca činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenstvo v oblasti výživy a životného štýlu
   sprostredkovanie doplnkového dôchodkového poistenia v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Schroner Gessayova 22 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Faith Gessayova 33 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 05.05.2004
   06.08.2004Zrušené obchodné meno:
   Manex spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Teplická 17 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením./
   poskytovanie softwaru. /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku./
   poradenská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb súvisiacich s vyššieuvedeným predmetom podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   25.05.1992Nové obchodné meno:
   Manex spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Teplická 17 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením./
   poskytovanie softwaru. /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku./
   poradenská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb súvisiacich s vyššieuvedeným predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava