Vytvoriť faktúru

D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult
Stav Zrušená
IČO 31324436
Dátum vzniku 26 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult
Hattalova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 121 065 €
Zisk 20 528 €
Aktíva 57 127 €
Vlastný kapitál 43 816 €
Kontaktné informácie
Email deaconsult@deaconsult.sk
Webová stránka http://www.deaconsult.sk
Phone(s) +421244453775, +421244453774, +421244452029
Mobile phone(s) +421903793162
Fax(es) 0244453775
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 80,791
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,952
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,952
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,952
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 77,139
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 86
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 86
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,845
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,813
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,795
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71,208
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 584
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70,624
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,700
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,700
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,791
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,067
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,590
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 18,590
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,555
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,555
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,398
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,398
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,528
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,724
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 828
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 251
12. Odložený daňový záväzok (481A) 577
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,699
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,905
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,905
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 583
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,219
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,415
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,577
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,197
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,197
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 118,342
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 121,065
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 118,342
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -313
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,036
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,439
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,372
D. Služby (účtová skupina 51) 30,810
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,929
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 42,417
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,069
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,443
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 286
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,042
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,847
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,535
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 7,530
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,851
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 6,705
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 146
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,310
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,782
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,782
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,528
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
 • IČO:31324436
 • Sídlo: D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, Hattalova 12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.10.2016Zrušené obchodné meno:
   "D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 A Bratislava 831 03
   16.02.1996Nové sidlo:
   Hattalova 12 A Bratislava 831 03
   26.05.1992Nové obchodné meno:
   "D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným