Vytvoriť faktúru

JARES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JARES
IČO 31324495
DIČ 2020335394
IČ DPH SK2020335394
Dátum vzniku 26 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JARES
Americká 2
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 150 616 €
Zisk 3 310 €
Aktíva 202 230 €
Vlastný kapitál 28 353 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220861810
Fax(es) 0220861810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 164,967
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 164,967
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,684
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,067
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,057
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 209,651
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,663
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 42,650
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 335
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -21,271
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,310
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 177,988
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,912
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 171,446
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,391
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 795
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,269
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 160,991
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 150,616
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 94,848
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 55,148
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 145,484
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 41,575
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,453
C. Služby (účtová skupina 51) 74,436
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,059
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 308
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 294
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 587
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 772
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,132
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,532
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 862
M. Nákladové úroky (562) 630
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 232
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -862
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,270
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015