Vytvoriť faktúru

ARPLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARPLUS
IČO 31324851
DIČ 2020325472
IČ DPH SK2020325472
Dátum vzniku 01 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARPLUS
Haburská 16
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 164 288 €
Zisk -3 445 €
Aktíva 127 277 €
Vlastný kapitál 5 939 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243427531, 0905432813
Mobile phone(s) +421905291442, 0905291442, 0905432813
Fax(es) 0243427540
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,597
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,597
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,371
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,710
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,898
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,152
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 69,968
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,495
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,363
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,445
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 67,473
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 656
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,145
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,055
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) -217
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,355
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 952
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) -1,328
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 164,288
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 95,289
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 66,590
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,409
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 165,712
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 76,305
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,355
C. Služby (účtová skupina 51) 9,583
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,997
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 190
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 746
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,536
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,424
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,636
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 163
XI. Kurzové zisky (663) 163
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,224
M. Nákladové úroky (562) 35
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,189
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,061
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,485
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324851 DIČ: 2020325472 IČ DPH: SK2020325472
 • Sídlo: ARPLUS, Haburská 16, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 07.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tomáš Hledík 3 319 € (50%) Trnavská 38 Bratislava
  Ing. Arpád Ravinger 3 319 € (50%) Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava
   08.03.1995Nové sidlo:
   Haburská 16 Bratislava 821 01
   07.03.1995Zrušené sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   ARPLUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenie programov na zákazku/
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava