Vytvoriť faktúru

AVANTI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVANTI
IČO 31324878
DIČ 2020335735
IČ DPH SK2020335735
Dátum vzniku 28 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVANTI
Sibírska 14
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 973 €
Zisk 6 219 €
Aktíva 476 €
Vlastný kapitál -123 207 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 823
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 244
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 823
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -116,988
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -129,846
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,219
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,811
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 117,811
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 85
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,126
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 116,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,973
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,973
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,794
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,365
C. Služby (účtová skupina 51) 12,263
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 166
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,179
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,345
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,179
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,219
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324878 DIČ: 2020335735 IČ DPH: SK2020335735
 • Sídlo: AVANTI, Sibírska 14, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Ottinger Čapkova 5 Bratislava 18.03.1999
  Ing. Ján Ottinger Sibírska 14 Bratislava 18.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Ottinger 6 640 € (50%) Čapkova 5 Bratislava
  Ing. Ján Ottinger 6 640 € (50%) Sibírska 14 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Pavol Ottinger Čapkova 5 Bratislava
   Ing. Ján Ottinger Sibírska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Ottinger Čapkova 5 Bratislava
   Ing. Ján Ottinger Sibírska 14 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ottinger Čapkova 5 Bratislava
   Ing. Ján Ottinger Sibírska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Ottinger Čapkova 5 Bratislava
   Ing. Ján Ottinger Sibírska 14 Bratislava
   28.05.1992Nové obchodné meno:
   AVANTI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 14 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
   Noví spoločníci:
   Pavol Ottinger Čapkova 5 Bratislava
   Ing. Ján Ottinger Sibírska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Ottinger Čapkova 5 Bratislava
   Ing. Ján Ottinger Sibírska 14 Bratislava