Vytvoriť faktúru

WIBAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WIBAX
IČO 31324967
DIČ 2020332644
IČ DPH SK2020332644
Dátum vzniku 02 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIBAX
Vrakunská 29
82563
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 270 €
Vlastný kapitál -18 745 €
Kontaktné informácie
Email office@wibax.sk
Phone(s) 0245643901, 0245643902, 0903266350
Fax(es) 0245257682
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 270
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 270
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,705
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 106,114
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -132,162
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,975
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,192
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,783
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,080
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324967 DIČ: 2020332644 IČ DPH: SK2020332644
 • Sídlo: WIBAX, Vrakunská 29, 82563, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Lauko Brezová 5 Bratislava 24.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Branislav Lauko 6 639 € (100%) Brezová 5 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Lauko Brezová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Lauko Brezová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1996Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Lauko Brezová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Lauko Brezová 5 Bratislava
   23.05.1996Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Lauko Borodáčova 9 Nitra
   Joachim Stark Grantschöner-Str 33 Wiemmental - Weinsberg 7102 Rakúsko
   Hermann Stark Hüttberg-Str. 14 Ellhofen 7101 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr.Ing. Zoltán Fusko Bilíkova 7 Bratislava
   Ing. Branislav Lauko Borodáčova 9 Nitra
   18.01.1994Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Lauko Borodáčova 9 Nitra
   17.01.1994Zrušené sidlo:
   Stromova 13 Bratislava 833 57
   Zrušeny spoločníci:
   Dr.Ing. Zoltán Fusko Bilíkova 7 Bratislava
   Ing. Branislav Lauko Borodáčova 9 Nitra
   02.06.1992Nové obchodné meno:
   WIBAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromova 13 Bratislava 833 57
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, občianskych a bytových stavieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením./
   Noví spoločníci:
   Dr.Ing. Zoltán Fusko Bilíkova 7 Bratislava
   Ing. Branislav Lauko Borodáčova 9 Nitra
   Joachim Stark Grantschöner-Str 33 Wiemmental - Weinsberg 7102 Rakúsko
   Hermann Stark Hüttberg-Str. 14 Ellhofen 7101 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr.Ing. Zoltán Fusko Bilíkova 7 Bratislava
   Ing. Branislav Lauko Borodáčova 9 Nitra