Vytvoriť faktúru

ISTROKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTROKON
IČO 31324991
DIČ 2020363499
IČ DPH SK2020363499
Dátum vzniku 01 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROKON
nám. Hraničiarov 4b
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 599 €
Zisk -2 951 €
Aktíva 37 753 €
Vlastný kapitál 37 019 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0910539059
Mobile phone(s) 0910539059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,853
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,853
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,909
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 479
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,430
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,762
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,068
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 30,047
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,951
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,694
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 574
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,120
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,599
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,599
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,515
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 651
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,864
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,916
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,599
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 76
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,991
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31324991 DIČ: 2020363499 IČ DPH: SK2020363499
 • Sídlo: ISTROKON, nám. Hraničiarov 4b, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Kmotorka nám. Hraničiarov 4b Bratislava 01.06.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Kmotorka 3 984 € (60%) nám. Hraničiarov 4b Bratislava
  Ing. Adriana Králiková 2 656 € (40%) Ondavská 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Martin Kmotorka nám. Hraničiarov 4b Bratislava
   Ing. Adriana Králiková Ondavská 8 Bratislava
   03.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Kmotorka nám. Hraničiarov 4b Bratislava
   Ing. Adriana Králiková Ondavská 8 Bratislava
   05.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Kmotorka nám. Hraničiarov 4b Bratislava
   Ing. Adriana Králiková Ondavská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Furman Hanácka 13 Bratislava
   Ing. Ján Gašparík Kapicova 1 Bratislava
   Ing. Martin Kmotorka nám. Hraničiarov 4b Bratislava
   Ing. Vojtech Večerný Vrútocka 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Furman Hanácka 13 Bratislava
   Ing. Vojtech Večerný Vrútocká 26 Bratislava 821 04
   26.05.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Večerný Vrútocká 26 Bratislava 821 04
   25.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   03.06.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chemického a plastikárskeho priemyslu
   spracovanie plastov a výroba výrobkov z plastických látok
   výroba a oprava tovaru z kože a textilnej galantérie
   02.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, vývoz a dovoz, sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu a riadenia
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   ISTROKON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Hraničiarov 4b Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, vývoz a dovoz, sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu a riadenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Furman Hanácka 13 Bratislava
   Ing. Ján Gašparík Kapicova 1 Bratislava
   Ing. Martin Kmotorka nám. Hraničiarov 4b Bratislava
   Ing. Vojtech Večerný Vrútocka 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Kmotorka nám. Hraničiarov 4b Bratislava
   Ing. Stanislav Furman Hanácka 13 Bratislava