Vytvoriť faktúru

Dagda - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dagda
IČO 31325149
DIČ 2020851701
IČ DPH SK2020851701
Dátum vzniku 03 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dagda
Kvetná 3511/12
94501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 692 651 €
Zisk 6 732 €
Aktíva 160 029 €
Vlastný kapitál -4 687 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 220,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 63,198
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 35,299
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 35,299
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 27,899
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 27,899
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 156,988
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 150,336
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 150,336
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,336
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,652
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,698
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,954
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 220,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,045
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,990
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,990
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,732
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 218,141
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 73
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 218,068
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 104,090
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,090
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95,114
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,645
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,219
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 692,651
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 692,651
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 692,651
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 682,901
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,449
D. Služby (účtová skupina 51) 530,263
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 134,189
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,189
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,750
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,939
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 138
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 138
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -138
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,612
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325149 DIČ: 2020851701 IČ DPH: SK2020851701
 • Sídlo: Dagda, Kvetná 3511/12, 94501, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.08.2008Nové sidlo:
   Kvetná 3511/12 Komárno 945 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Habartová Kvetná 2189/12 Komárno 945 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Habartová Kvetná 2189/12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 21.08.2008
   27.08.2008Zrušené sidlo:
   Štúrova 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.06.1992
   15.11.2007Noví spoločníci:
   Tibor Habart Kvetná 2189/12 Komárno 945 01
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Habart Kvetná 2189/12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 03.06.1992
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.06.1992
   14.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   Dagda spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava