Vytvoriť faktúru

JARKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JARKA
IČO 31325165
DIČ 2020851712
Dátum vzniku 03 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JARKA
Štúrova 11
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -3 798 €
Kontaktné informácie
Email jarkasro@nextra.sk
Phone(s) 0534410502, 0534463272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 347,957
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 344,635
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 344,635
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 86,685
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,535
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 234,415
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,322
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,319
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,319
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 347,957
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,865
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 64,160
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -70,865
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,865
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,798
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 351,822
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 332,935
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 332,935
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,887
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,398
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 489
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,318
D. Služby (účtová skupina 51) 8
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,310
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,318
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,318
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,798
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325165 DIČ: 2020851712
 • Sídlo: JARKA, Štúrova 11, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Hlaváč Národná 681/21 Žilina 010 01 09.02.2006
  Jarmila Hlaváčová Lechstrasse 1 Mníchov 19 806 38 Spolková republika Nemecko 02.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivan Hlaváč 3 319 € (50%) Národná 681/21 Žilina 010 01
  Jarmila Hlaváčová 3 319 € (50%) Lechstrasse 1 Mníchov 19 806 38 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.02.2006Noví spoločníci:
   Jarmila Hlaváčová Lechstrasse 1 Mníchov 19 806 38 Spolková republika Nemecko
   Ivan Hlaváč Národná 681/21 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Hlaváč Národná 681/21 Žilina 010 01
   Jarmila Hlaváčová Lechstrasse 1 Mníchov 19 806 38 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 02.02.2006
   08.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hlavač Národná 681/21 Bratislava 010 01
   Jarmila Hlavačová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Hlavač dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   25.06.2004Nové sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ivan Hlavač Národná 681/21 Bratislava 010 01
   Jarmila Hlavačová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Hlavač dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   24.06.2004Zrušené sidlo:
   Vlčková 13 Bratislava 811 00
   Zrušeny spoločníci:
   Jarmila Hlavacová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Ivan Hlavač Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Hlavačová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   Ivan M. Hlavac Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   06.04.1994Noví spoločníci:
   Jarmila Hlavacová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Hlavačová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   Ivan M. Hlavac Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   05.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Branislav Ťatliak Štúrova 47 Nitra
   Jarmila Hlavacová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Hlavacová - jednateľ pre oblasť obchodu
   Ivan M. Hlavac - jednateľ pre oblasť obchodu
   Branislav Ťatliak - jednateľ pre oblasť výroby
   28.01.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   JARKA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Vlčková 13 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj výrobkov z vlny a iných potrebných materiálov
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných vrátane výkonu zahranično-obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Branislav Ťatliak Štúrova 47 Nitra
   Jarmila Hlavacová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Ivan Hlavač Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Hlavacová - jednateľ pre oblasť obchodu
   Ivan M. Hlavac - jednateľ pre oblasť obchodu
   Branislav Ťatliak - jednateľ pre oblasť výroby