Vytvoriť faktúru

F.L.U. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.L.U.
IČO 31325343
DIČ 2020299545
IČ DPH SK2020299545
Dátum vzniku 05 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.L.U.
Herlianska 25
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 003 682 €
Zisk -2 355 €
Aktíva 345 177 €
Vlastný kapitál 221 046 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244464057, 0252932888
Fax(es) 0252733647
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 325,757
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 136,502
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 136,502
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 64,236
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 72,266
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 180,932
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 66,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,858
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 45
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 51,434
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 49,472
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,472
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,962
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 43,548
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,306
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,306
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,242
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,047
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,472
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,323
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,619
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,704
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 325,757
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 218,691
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,720
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,720
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,672
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,672
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 147,654
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 147,654
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,355
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,436
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,104
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,104
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 99,399
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,604
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,604
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,087
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,188
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,466
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,707
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,707
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 226
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 630
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,003,688
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,003,682
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51,186
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 950,680
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,816
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,002,586
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,773
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 195,269
D. Služby (účtová skupina 51) 578,623
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 208,373
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 145,434
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,901
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,038
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,146
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,402
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,096
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 216,201
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 577
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 577
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -570
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 526
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,355
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325343 DIČ: 2020299545 IČ DPH: SK2020299545
 • Sídlo: F.L.U., Herlianska 25, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava 22.03.2000
  Peter Orlický 723 Rovinka 900 41 19.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Hamar 33 360 € (50%) Tbiliská 7 Bratislava
  Peter Orlický 33 360 € (50%) 723 Rovinka 900 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2009Noví spoločníci:
   Peter Orlický 723 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Orlický 723 Rovinka 900 41
   18.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   04.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   03.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Hubíková 627 Lozorno Skončenie funkcie: 28.01.2003
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   22.03.2000Nové sidlo:
   Herlianska 25 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   21.03.2000Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Hamar 82 Radava
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   11.12.1997Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Révova 12 Bratislava 811 02
   13.10.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   zberňa odevov, bielizne, textilu, kužušín
   pranie, chemické čistenie a farbenie textilíi, odevov, bielizne, kožušín a podlahových krytín (vrátane koženej úpravy)
   Noví spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno Skončenie funkcie: 28.01.2003
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   12.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Lofay Rozvodná 13 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   MUDr. Peter Urban Trnavská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Lofay
   Peter Orlický
   MUDr. Peter Urban
   05.06.1992Nové obchodné meno:
   F.L.U. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 12 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Lofay Rozvodná 13 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   MUDr. Peter Urban Trnavská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Lofay
   Peter Orlický
   MUDr. Peter Urban