Vytvoriť faktúru

POLYJUREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno POLYJUREX
IČO 31325386
DIČ 2020312041
Dátum vzniku 08 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLYJUREX
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 352 €
Zisk 6 600 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244372648
Fax(es) 0244372648
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,833
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,833
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,833
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,310
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -929
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,600
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 523
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 523
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -75
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 598
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,352
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,351
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 732
C. Služby (účtová skupina 51) 5,243
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,255
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,376
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,119
X. Výnosové úroky (662) 2,119
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 294
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 294
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,825
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,080
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,600
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Files
3922808.tif
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016