Vytvoriť faktúru

BAMAC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAMAC
IČO 31325424
DIČ 2020335361
IČ DPH SK2020335361
Dátum vzniku 09 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAMAC
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 913 695 €
Zisk -15 543 €
Aktíva 277 881 €
Vlastný kapitál 14 478 €
Kontaktné informácie
Email bamac@bamac.sk
Webová stránka http://www.bamac.sk
Phone(s) +421264530132
Fax(es) 0264462121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 39,014
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 39,014
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,458
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,610
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 116,432
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,002
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,176
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 201,624
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,065
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,474
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,543
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 203,689
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 125,230
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73,457
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,518
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 44,289
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,966
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,917
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,526
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 15,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 913,695
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 881,368
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,327
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 914,466
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,708
C. Služby (účtová skupina 51) 826,485
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 48,725
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 747
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 25,716
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,085
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -771
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,175
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,321
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,321
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 15,213
M. Nákladové úroky (562) 7,587
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,626
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -11,892
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,663
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325424 DIČ: 2020335361 IČ DPH: SK2020335361
 • Sídlo: BAMAC, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Mareš Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25 09.06.1992
  Jana Marešová Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25 09.06.1992
  Mgr. Ladislav Halama 29. augusta 11/2263 Bratislava 811 09 11.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jana Marešová 4 448 € (66.7%) Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25
  Mgr. Ladislav Halama 2 224 € (33.3%) 29. augusta 11/2263 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Karol Mareš Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25
   02.04.2009Noví spoločníci:
   Jana Marešová Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25
   Mgr. Ladislav Halama 29. augusta 11/2263 Bratislava 811 09
   Karol Mareš Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Mareš Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 09.06.1992
   Jana Marešová Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 09.06.1992
   Mgr. Ladislav Halama 29. augusta 11/2263 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.11.1997
   01.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Stromová 28 Bratislava 831 01
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Stromová 28 Bratislava 831 01
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   30.06.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom špeciálnej audiovizuálnej techniky potrebnej k realizácii TV záznamov a TV prenosov
   29.06.2004Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   15.07.2003Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení
   poradenstvo v oblasti audiovizuálnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   11.08.1999Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   tvorbu a výrobu nosičov filmov
   organizačno-technické zabezpečenie výroby filmov
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   10.08.1999Zrušené sidlo:
   Stromová 28 Bratislava 831 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Stromová 28 Bratislava 831 01
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   20.02.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Stromová 28 Bratislava 831 01
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   19.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Mareš
   Jana Marešová
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   BAMAC spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   grafická činnosť s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   14.08.1997Zrušené obchodné meno:
   BAMAC CORPORATION, spoločnosť s ručením obmedzeným BAMAC CORPORATION, spol. s r.o.(skrátene)
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   11.06.1996Nové predmety činnosti:
   výroba videozáznamov
   27.05.1993Noví spoločníci:
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   26.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baroš Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Nataša Černilová Koreničová 12 Bratislava
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Baroš
   Nataša Černilová
   09.06.1992Nové obchodné meno:
   BAMAC CORPORATION, spoločnosť s ručením obmedzeným BAMAC CORPORATION, spol. s r.o.(skrátene)
   Nové sidlo:
   Stromová 28 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovateľská a reklamná činnosť
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznanov
   Noví spoločníci:
   Štefan Baroš Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Nataša Černilová Koreničová 12 Bratislava
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baroš
   Nataša Černilová
   Karol Mareš
   Jana Marešová