Vytvoriť faktúru

ALL - EX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALL - EX
IČO 31325467
DIČ 2020297147
IČ DPH SK2020297147
Dátum vzniku 03 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALL - EX
Kafendova 20
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 608 231 €
Zisk 10 657 €
Aktíva 65 214 €
Vlastný kapitál 17 122 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244885879, +421244680285, +421244680284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,835
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,835
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,763
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,763
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,072
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,049
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,023
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,835
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,668
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 721
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 721
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,651
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,651
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,657
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,167
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,167
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,815
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,815
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 606,781
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 608,231
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 606,781
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,450
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 594,102
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 579,706
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 657
D. Služby (účtová skupina 51) 12,507
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 542
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 690
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,129
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,911
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 353
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -351
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,778
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,121
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,121
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325467 DIČ: 2020297147 IČ DPH: SK2020297147
 • Sídlo: ALL - EX, Kafendova 20, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Helena Žitňanská Kafendova 7486/20 Bratislava 831 06 17.05.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Helena Žitňanská 3 319 € (50%) Kafendova 7486/20 Bratislava 831 06
  Ing. Dušan Žitňanský 3 319 € (50%) Gallusstrasse 32 Stuttgart 705 69 Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova 20 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.08.2005Noví spoločníci:
   Helena Žitňanská Kafendova 7486/20 Bratislava 831 06
   Ing. Dušan Žitňanský Gallusstrasse 32 Stuttgart 705 69 Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Žitňanská Kafendova 7486/20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.05.1999
   04.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Ing. Dušan Žitňanský Gannertshausen 2 Schrozberg - Ettenhausen 745 75 Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   17.05.1999Nové sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Ing. Dušan Žitňanský Gannertshausen 2 Schrozberg - Ettenhausen 745 75 Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   16.05.1999Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ondrášik Pri Suchom mlyne 84 Bratislava
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava - Rača
   Ing. Dušan Žitňanský Werastrasse 19 Stuttgart Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova ulica 20 Bratislava - Rača
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Ondrášik
   Helena Žitňanská
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   ALL - EX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, zahraničnoobchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ondrášik Pri Suchom mlyne 84 Bratislava
   Helena Žitňanská Kafendova 20 Bratislava - Rača
   Ing. Dušan Žitňanský Werastrasse 19 Stuttgart Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Kafendova ulica 20 Bratislava - Rača
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Ondrášik
   Helena Žitňanská