Vytvoriť faktúru

ALPHASET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALPHASET
IČO 31325611
DIČ 2020297169
IČ DPH SK2020297169
Dátum vzniku 12 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPHASET
Kopčianská 19
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 288 514 €
Zisk 128 072 €
Aktíva 969 016 €
Vlastný kapitál 886 774 €
Kontaktné informácie
Email alphaset@alphaset.sk
Webová stránka http://www.alphaset.sk
Phone(s) +421263812256, +421263812255, +421263811936
Fax(es) 0263812256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 998,612
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,242
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,242
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,242
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 949,361
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 339,341
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 339,159
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 364,218
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 353,841
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,841
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,377
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 245,802
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,756
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 238,046
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,009
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,009
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 998,612
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 884,321
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 180
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 160,427
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 160,427
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 559,129
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 559,129
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,072
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,291
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,102
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,189
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,987
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,987
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,833
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,008
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,288,089
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,288,514
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,173,482
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,187
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 74,420
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,120,228
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,500,116
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,771
D. Služby (účtová skupina 51) 113,933
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 395,270
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 324,294
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,843
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,133
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,660
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,659
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,659
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 48,037
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,657
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 168,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 567,849
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,549
O. Kurzové straty (563) 1,485
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,064
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,534
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 164,752
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,680
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 36,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 128,072
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325611 DIČ: 2020297169 IČ DPH: SK2020297169
 • Sídlo: ALPHASET, Kopčianská 19, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Plechlo, CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10 12.06.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Plechlo, CSc. 13 278 € (40%) Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10
  ALPHASET - Handelsgesellschaft m.b.H. 19 917 € (60%) Wien 1120 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2005Nové sidlo:
   Kopčianská 19 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž, servis a opravy mechanických, elektrických a elektronických prístrojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ALPHASET - Handelsgesellschaft m.b.H. Moritz Dreger-Gasse 18 Wien 1120 Rakúsko
   18.07.2005Zrušené sidlo:
   Gaštanova 15 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, servis a opravy mechanických, elektických a elektonických prístrojov a zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   14.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 01
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.1992
   13.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Strečnianska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. - ktorý koná samostatne.
   12.06.1992Nové obchodné meno:
   ALPHASET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gaštanova 15 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj tovaru podľa § 34 Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.
   montáž, servis a opravy mechanických, elektických a elektonických prístrojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Strečnianska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. - ktorý koná samostatne.