Vytvoriť faktúru

SINEAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SINEAL
IČO 31325734
DIČ 2020343193
IČ DPH SK2020343193
Dátum vzniku 10 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SINEAL
Kazanská 2
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 658 756 €
Zisk 19 491 €
Aktíva 206 956 €
Vlastný kapitál 41 929 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245248421, 0245244043
Fax(es) 0245523200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 96,711
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 96,711
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,388
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,958
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 81,267
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,600
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,556
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 212,669
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,412
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,644
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 26,638
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,491
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,257
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,254
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 153,003
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 144,937
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,582
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,733
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 658,756
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 646,318
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,231
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,207
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 628,779
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 258,814
C. Služby (účtová skupina 51) 246,421
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 99,966
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,182
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,300
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 900
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,196
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,977
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 141,083
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,486
M. Nákladové úroky (562) 4,366
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,120
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,486
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,491
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,491
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325734 DIČ: 2020343193 IČ DPH: SK2020343193
 • Sídlo: SINEAL, Kazanská 2, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04 10.06.1992
  Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava 10.06.1992
  Ing. Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 10.06.1992
  Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava 10.06.1992
  Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 06.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rafael Ružička 1 328 € (20%) Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04
  Igor Neoveský 1 328 € (20%) Jamnického 3025/18 Bratislava
  Ing. Vladimír Obetko 1 328 € (20%) Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
  Marta Nittmannová 1 328 € (20%) Bratislava
  Edita Obetková 1 328 € (20%) Hamuliakovo 900 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.03.2009Noví spoločníci:
   Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 10.06.1992
   12.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.06.1992
   02.06.2006Nové sidlo:
   Kazanská 2 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
   Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.06.1992
   Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 06.07.1994
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.06.1992
   01.06.2006Zrušené sidlo:
   Novackého 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1994
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   10.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie SINEAL
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1994
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   23.10.1995Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   22.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Shubada Ashok Bopegamage Bebravská 10 Bratislava
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   19.12.1994Nové sidlo:
   Novackého 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   18.12.1994Zrušené sidlo:
   Sedláčkova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Galik Jegorovovo nám. 7/16 Bratislava
   05.11.1992Noví spoločníci:
   Shubada Ashok Bopegamage Bebravská 10 Bratislava
   Milan Galik Jegorovovo nám. 7/16 Bratislava
   10.06.1992Nové obchodné meno:
   SINEAL, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Sedláčkova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   vydavateľská činnosť
   polygrafická činnosť
   grafický dizajn
   poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie SINEAL
   Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava