Vytvoriť faktúru

ORS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORS
Stav V likvidácii
IČO 31325823
DIČ 2020293825
Dátum vzniku 11 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORS
Benediktiho 3
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 300 €
Zisk 1 820 €
Aktíva 857 €
Vlastný kapitál 522 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903411242
Fax(es) 0252491768
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,760
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,760
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,760
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,280
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 97
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,277
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,820
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,300
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,300
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,300
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,300
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,300
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,820
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Files
4233459.tif
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016