Vytvoriť faktúru

BOŠS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOŠS
Stav V likvidácii
IČO 31325939
DIČ 2020328585
IČ DPH SK2020328585
Dátum vzniku 15 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOŠS
Blagoevova 10-12
85104
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 95 754 €
Kontaktné informácie
Email boss@ba.telecom.sk
Phone(s) 0243426279
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,214
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 102
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 102
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 102
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,792
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,546
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,631
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,915
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,224
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,010
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,010
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 552
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,662
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 125
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -103
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,320
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,320
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,214
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 27
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 27
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -145
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -145
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,693
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,352
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,093
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,093
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,752
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,489
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31325939 DIČ: 2020328585 IČ DPH: SK2020328585
 • Sídlo: BOŠS, Blagoevova 10-12, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava 16.04.1996
  Patrik Bognár Lachova 26 Bratislava 851 03 19.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefan Bognár 6 639 € (100%) Lachova 26 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.04.2013Nové obchodné meno:
   BOŠS, s r. o. v likvidácii
   12.04.2013Zrušené obchodné meno:
   BOŠS, s r. o.
   21.10.2009Nové sidlo:
   Blagoevova 10-12 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava 851 03
   20.10.2009Zrušené sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava
   14.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Patrik Bognár Lachova 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.08.2004
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava
   16.04.1996Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo, kováčstvo
   plynoinštalatérstvo
   nákup a predaj výrobkov a príslušenstva v rámci predmetu podnikania
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   plnenie tlakových nádob na plyny
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava
   15.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   Zámočníctvo, kováčstvo.
   Plynoinštalatérstvo.
   Nákup a predaj výrobkov a príslušenstva v rámci predmetu podnikania.
   Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení.
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava
   Jozef Schulz Saratovská 2 Bratislava
   Ján Šavara Jána Smreka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Bognár
   Jozef Schulz
   Ján Šavara
   15.06.1992Nové obchodné meno:
   BOŠS, s r. o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zámočníctvo, kováčstvo.
   Plynoinštalatérstvo.
   Nákup a predaj výrobkov a príslušenstva v rámci predmetu podnikania.
   Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení.
   Noví spoločníci:
   Štefan Bognár Lachova 26 Bratislava
   Jozef Schulz Saratovská 2 Bratislava
   Ján Šavara Jána Smreka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Bognár
   Jozef Schulz
   Ján Šavara