Vytvoriť faktúru

PRO SPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO SPORT
Stav Zrušená
IČO 31325971
DIČ 2020294309
IČ DPH SK2020294309
Dátum vzniku 12 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO SPORT
Vajnorská 98F
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 657 €
Zisk -40 900 €
Aktíva 155 627 €
Vlastný kapitál -12 239 €
Kontaktné informácie
Email pro-sport@pro-sport.sk
Webová stránka http://www.pro-sport.sk
Phone(s) +421252494444, +421252495781
Fax(es) 0252495781
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,317
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,827
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,102
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,662
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 39,317
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -80,575
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,279
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,279
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,320
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,097
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -68,371
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -40,900
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,892
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 118,653
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 745
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,454
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,281
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 115,173
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,239
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,657
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,538
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 57,005
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 21,135
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 844
C. Služby (účtová skupina 51) 14,876
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,667
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 212
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,252
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -39,348
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,317
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 593
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 593
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -592
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -39,940
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -40,900
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
 • IČO:31325971 DIČ: 2020294309 IČ DPH: SK2020294309
 • Sídlo: PRO SPORT, Vajnorská 98F, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.07.2016Zrušené obchodné meno:
   PRO SPORT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 98F Bratislava 831 04
   03.03.2016Nové sidlo:
   Vajnorská 98F Bratislava 831 04
   12.06.1992Nové obchodné meno:
   PRO SPORT s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným