Vytvoriť faktúru

T.E.R. - ústav pre obchod, cestovný ruch a malé a stredné podniky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T.E.R. - ústav pre obchod, cestovný ruch a malé a stredné podniky
IČO 31326056
DIČ 2020313504
IČ DPH SK2020313504
Dátum vzniku 18 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.E.R. - ústav pre obchod, cestovný ruch a malé a stredné podniky
Jána Stanislava 31
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 160 €
Zisk 12 305 €
Aktíva 42 571 €
Vlastný kapitál 29 601 €
Kontaktné informácie
Email terno@r3.roburnet.sk
Phone(s) 0265313448
Mobile phone(s) 0903255925, 0903700964
Fax(es) 0265313448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,638
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,638
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,638
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,111
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,292
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,819
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,749
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,579
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,275
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,275
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,240
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 759
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,305
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,170
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,170
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,338
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 95,160
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 95,160
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 79,385
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,245
C. Služby (účtová skupina 51) 58,212
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,814
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,114
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,775
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,703
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,775
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,470
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31326056 DIČ: 2020313504 IČ DPH: SK2020313504
 • Sídlo: T.E.R. - ústav pre obchod, cestovný ruch a malé a stredné podniky, Jána Stanislava 31, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Oľga Drahovská J.Stanislava 31 Bratislava 841 05 29.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Oľga Drahovská 27 888 € (43%) J.Stanislava 31 Bratislava 841 05
  Ing. Ľubomír Drahovský 36 985 € (57%) J. Stanislava 31 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.10.2003Nové predmety činnosti:
   publicistická činnosť v zmysle autorského zákona
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Drahovská J.Stanislava 31 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Drahovský J. Stanislava 31 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Drahovská J.Stanislava 31 Bratislava 841 05
   28.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Drahovský Solivarská 27 Bratislava
   Ing. Oľga Psotová Kupeckého 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Drahovský Solivarská 27 Bratislava
   Ing. Oľga Psotová Kupeckého 17 Bratislava
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   T.E.R.N.O. - ústav pre obchod, cestovný ruch a malé a stredné podniky, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jána Stanislava 31 Bratislava 841 05
   20.03.1996Zrušené obchodné meno:
   T.E.R.N.O - ústav pre obchod a cestovný ruch spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   29.04.1993Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Drahovský Solivarská 27 Bratislava
   Ing. Oľga Psotová Kupeckého 17 Bratislava
   28.04.1993Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Drahovský Solivarská 27 Bratislava
   Ing. Oľga Psotová Kupeckého 17 Bratislava
   18.06.1992Nové obchodné meno:
   T.E.R.N.O - ústav pre obchod a cestovný ruch spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vedecká a výskumná činnosť
   Informačná a marketingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Drahovský Solivarská 27 Bratislava
   Ing. Oľga Psotová Kupeckého 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Drahovský Solivarská 27 Bratislava
   Ing. Oľga Psotová Kupeckého 17 Bratislava