Vytvoriť faktúru

RENOMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RENOMEX
IČO 31326137
DIČ 2020858697
IČ DPH SK2020858697
Dátum vzniku 16 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RENOMEX
Vavilovova 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 830 €
Zisk 1 152 €
Aktíva 7 236 €
Vlastný kapitál 7 236 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,712
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,712
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,712
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,434
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 795
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 132
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,698
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,146
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,388
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 339
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 257
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,152
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,758
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,758
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,709
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,830
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,975
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,855
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,516
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,924
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,621
C. Služby (účtová skupina 51) 12,568
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 147
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 245
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,314
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,717
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 202
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 198
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -202
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,112
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015