Vytvoriť faktúru

DONE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DONE
IČO 31326269
DIČ 2020298830
IČ DPH SK2020298830
Dátum vzniku 18 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONE
Miletičova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 321 057 €
Zisk 12 460 €
Aktíva 440 642 €
Vlastný kapitál 332 912 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 121,045
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 343,094
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 143
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,762
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 260,360
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 464,139
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 345,372
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 170,915
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 155,358
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,460
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 118,767
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,381
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 113,066
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 105,360
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,517
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,137
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 321,057
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 321,057
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 310,320
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 125,101
C. Služby (účtová skupina 51) 84,147
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 85,997
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,171
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,904
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,737
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 111,809
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 112,820
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 102,961
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 9,835
X. Výnosové úroky (662) 24
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 107,573
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 103,575
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 2,618
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,380
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 5,247
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,984
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,524
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015