Vytvoriť faktúru

SOLEO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLEO
IČO 31326285
DIČ 2020810726
Dátum vzniku 19 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLEO
Leškova 2
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 595 €
Zisk 1 245 €
Aktíva 59 469 €
Vlastný kapitál 21 010 €
Kontaktné informácie
Email pavlita@zenskylekar.sk
Phone(s) 0254777111, 0336474501, 0336902730
Mobile phone(s) 0905269397
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 45,363
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,363
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,650
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,231
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 525
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,894
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 71,013
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,254
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,707
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,245
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,759
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 48,759
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,655
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,896
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 842
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 95,595
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 95,595
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 92,311
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,146
C. Služby (účtová skupina 51) 17,274
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,410
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 322
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,818
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 341
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,284
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,175
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,537
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,537
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,537
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,747
P. Daň z príjmov (591, 595) 502
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256951.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015