Vytvoriť faktúru

IBYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IBYS
Stav Zrušená
IČO 31326382
DIČ 2020350860
Dátum vzniku 22 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IBYS
Márie Medveďovej 19
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 514 €
Zisk 3 905 €
Aktíva 8 831 €
Vlastný kapitál -5 198 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255423132
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,182
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,182
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,182
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,955
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,590
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,905
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,227
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,227
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,227
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 15,514
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,478
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,283
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 183
C. Služby (účtová skupina 51) 2,246
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 102
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,384
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 368
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,231
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -951
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 99
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 99
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,132
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,227
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,905
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Files
4247780.tif
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
 • IČO:31326382 DIČ: 2020350860
 • Sídlo: IBYS, Márie Medveďovej 19, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júna 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.09.2016Zrušené obchodné meno:
   IBYS s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Márie Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   05.11.2015Nové obchodné meno:
   IBYS s.r.o. v likvidácii
   12.09.2000Nové sidlo:
   Márie Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   22.06.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným