Vytvoriť faktúru

ASCON I - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASCON I
IČO 31326391
Dátum vzniku 22 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASCON I
Kukuričná 8
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 127 €
Aktíva 9 490 €
Vlastný kapitál 9 458 €
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,990
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,978
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,210
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,162
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,200
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,208
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 190
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 190
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,506
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,506
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,127
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 992
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 32
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 32
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 120
D. Služby (účtová skupina 51) 120
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -120
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -120
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 47
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -167
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,127
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016