Vytvoriť faktúru

LOHA TEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LOHA TEAM
IČO 31326471
DIČ 2020312030
IČ DPH SK2020312030
Dátum vzniku 22 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOHA TEAM
Rybničná 40
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 462 501 €
Zisk -5 464 €
Aktíva 177 578 €
Vlastný kapitál 11 617 €
Kontaktné informácie
Email lohateam@lohateam.sk
Webová stránka http://www.lohateam.sk
Phone(s) +421244881363, +421244881425, +421244886143, +421244888058
Fax(es) 0244888058
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 160,373
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 39,021
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 39,021
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,886
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,365
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,018
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 347
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 90,041
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,700
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,700
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,334
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,480
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,852
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,628
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,466
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,373
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,153
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,199
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,199
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,778
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 172,175
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -168,397
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,464
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,220
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,835
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 14,021
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,814
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 116,753
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,309
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,309
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,148
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 847
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,017
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,577
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,855
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,968
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,968
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,447
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 462,501
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 450,470
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,315
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,716
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 457,765
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 125,761
D. Služby (účtová skupina 51) 168,021
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 103,810
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 76,262
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,502
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,046
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,036
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,300
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,300
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,948
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,889
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,736
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,688
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,256
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,429
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,429
O. Kurzové straty (563) 118
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,709
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,240
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,504
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31326471 DIČ: 2020312030 IČ DPH: SK2020312030
 • Sídlo: LOHA TEAM, Rybničná 40, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Szende Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 02.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ružena Sibylová 2 656 € (40%) Bystrická 14 Pezinok
  Helena Szendeová 3 984 € (60%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Fatul 29. augusta 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 02.06.2006
   09.08.2006Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Železničná 32 Bratislava 821 07
   08.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Helena Szendeová Želežničná 32 Bratislava 821 07
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Želežničná 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Szende Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.06.2006
   Ing. Igor Fatul 29. augusta 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 02.06.2006
   14.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   13.10.1998Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   20.11.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s tovarom
   nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poskytovanie služieb v oblasti colnej agendy
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   19.11.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov v ČSFR a v zahraničí a činnosti s tým súvisiace
   uskutočňovanie medzinárodnej cestnej prepravy
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie tejto kúpy a predaja pre iných
   veľkoobchodná a skladovacia činnosť s tovarmi všetkého druhu /bude upresnené podľa vydaného živnostenského oprávnenia, resp. koncesnej listiny/
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   poskytovanie služieb všetkého druhu v ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie a zastupiteľská činnosť na území ČSFR a v zahraničí pre fyzické i právnické osoby
   obchodovanie s tovarmi rôzneho druhu, ich dovoz a vývoz
   09.08.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   08.08.1993Zrušené sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   22.06.1992Nové obchodné meno:
   LOHA TEAM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov v ČSFR a v zahraničí a činnosti s tým súvisiace
   uskutočňovanie medzinárodnej cestnej prepravy
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie tejto kúpy a predaja pre iných
   veľkoobchodná a skladovacia činnosť s tovarmi všetkého druhu /bude upresnené podľa vydaného živnostenského oprávnenia, resp. koncesnej listiny/
   poskytovanie služieb všetkého druhu v ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie a zastupiteľská činnosť na území ČSFR a v zahraničí pre fyzické i právnické osoby
   obchodovanie s tovarmi rôzneho druhu, ich dovoz a vývoz
   Noví spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava