Vytvoriť faktúru

M - TECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M - TECH
Stav V likvidácii
IČO 31326510
DIČ 2020858763
Dátum vzniku 24 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - TECH
Budatínska 13
85105
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,400
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,091
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 811
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 811
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 280
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,309
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 120
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,400
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,122
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,319
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,529
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,177
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,706
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,278
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 134
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 134
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,144
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 996
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 996
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 127
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4201301.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31326510 DIČ: 2020858763
 • Sídlo: M - TECH, Budatínska 13, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUMPS - TECH Datenverarbeitungssysteme Ges.m.b.H., 0 € (0%) Brunn Am Gebirge Rakúsko
  Ing. Vladislav Strejček 1 660 € (25%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   M - TECH, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.04.1997Zrušené obchodné meno:
   M - TECH, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladislav Strejček - riaditeľ Budatínska 13 Bratislava
   27.09.1995Nové sidlo:
   Budatínska 13 Bratislava 851 05
   26.09.1995Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   06.10.1993Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   05.10.1993Zrušené sidlo:
   Votrubova 11/a Bratislava 825 05
   11.01.1993Nové sidlo:
   Votrubova 11/a Bratislava 825 05
   10.01.1993Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   24.06.1992Nové obchodné meno:
   M - TECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie, tvorba, predaj hardware a softwaru
   Noví spoločníci:
   MUMPS - TECH Datenverarbeitungssysteme Ges.m.b.H., Industriestrasse B 16 Brunn Am Gebirge Rakúsko
   Ing. Vladislav Strejček Budatínska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladislav Strejček - riaditeľ Budatínska 13 Bratislava