Vytvoriť faktúru

MATLOVIČ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MATLOVIČ
IČO 31326536
DIČ 2020328596
IČ DPH SK2020328596
Dátum vzniku 23 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATLOVIČ
Krajinská 4
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 437 832 €
Zisk -91 352 €
Aktíva 675 163 €
Vlastný kapitál -59 702 €
Kontaktné informácie
Email info@matlovic.sk
Webová stránka http://www.matlovic.sk
Phone(s) +421245257149, +421245249249, +421245257148
Mobile phone(s) +421911652338
Fax(es) 0245257148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 316,451
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -20,432
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -20,432
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -21,438
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,006
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 336,521
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 108,923
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 108,058
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 865
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 398,759
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 398,759
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 398,759
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,272
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,272
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -173,433
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -163,666
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -9,767
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 362
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 362
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 316,451
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,801
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,613
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,613
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,312
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 3,312
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 123,228
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 668,764
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -545,536
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -91,352
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 274,650
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,338
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,338
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 272,312
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 210,588
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 210,588
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,265
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 525
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,593
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,271
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 437,832
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 437,832
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 344,131
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,857
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 40,006
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,838
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 527,469
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 298,507
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 83,688
D. Služby (účtová skupina 51) 48,750
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 51,467
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,111
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,058
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,298
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,418
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,418
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 39,935
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 704
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,637
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -37,957
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 756
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 756
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -755
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -90,392
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -91,352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31326536 DIČ: 2020328596 IČ DPH: SK2020328596
 • Sídlo: MATLOVIČ, Krajinská 4, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06 05.08.2014
  Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02 05.08.2014
  Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01 05.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tomáš Matlovič 1 662 € (25%) Kazanská 5/a Bratislava 821 06
  Juraj Matlovič 1 662 € (25%) Odborárska 16 Bratislava 831 02
  Arnold Kovács 3 324 € (50%) Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.04.2015Noví spoločníci:
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   23.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Arnold Kováč Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   27.03.2015Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Arnold Kováč Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   26.03.2015Zrušené obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Dujnič Veterná 806/1 Lozorno
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Arnold Kovács Spoločný zástupca bez vkladu Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   07.03.2015Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Reklamné a marketingové služby
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Skladovanie
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   06.03.2015Zrušené obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup a predaj rozličného tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   01.10.2014Noví spoločníci:
   Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06
   Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02
   Andrej Dujnič Veterná 806/1 Lozorno
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Arnold Kovács Spoločný zástupca bez vkladu Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 05.08.2014
   Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 05.08.2014
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.08.2014
   30.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   12.06.1998Nové predmety činnosti:
   servis a opravy motorových vozidiel
   opravy karosérií
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   odťahová služba
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   montáž zabezpečovacej techniky automobilov
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   22.06.1992Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   designarske práce a montážne práce na automobiloch
   nákup a predaj rozličného tovaru
   montáž zabezpečovacej techniky automobilov
   Noví spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava