Vytvoriť faktúru

JUVE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUVE
IČO 31326544
DIČ 2020298544
IČ DPH SK2020298544
Dátum vzniku 23 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUVE
Panenská 26
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 118 214 €
Zisk -4 168 €
Aktíva 123 757 €
Vlastný kapitál 8 978 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903651812
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,070
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,070
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,863
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,700
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,700
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 163
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,207
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 65
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,142
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,070
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,811
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,676
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,218
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,542
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,168
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,259
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 119
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 119
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,140
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -256
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 116,686
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 118,214
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 116,685
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,529
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,303
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 116,612
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 521
D. Služby (účtová skupina 51) 1,309
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 505
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,356
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,089
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,757
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31326544 DIČ: 2020298544 IČ DPH: SK2020298544
 • Sídlo: JUVE, Panenská 26, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rastislav Šadlák 82 Slopná 018 21 18.01.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rastislav Šadlák 6 639 € (100%) 82 Slopná 018 21
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.08.2008Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Šadlák 82 Slopná 018 21 Vznik funkcie: 18.01.2003
   28.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubičina 274 Sverepec 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubičina 274 Sverepec 017 01 Vznik funkcie: 18.01.2003
   Rastislav Šadlák 82 Slopná 018 21 Vznik funkcie: 18.01.2003
   29.01.2003Nové obchodné meno:
   JUVE, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce pre stavbu
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Rastislav Šadlák 82 Slopná 018 21
   Jozef Kubičina 274 Sverepec 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubičina 274 Sverepec 017 01 Vznik funkcie: 18.01.2003
   Rastislav Šadlák 82 Slopná 018 21 Vznik funkcie: 18.01.2003
   28.01.2003Zrušené obchodné meno:
   BA REAL ESTATE, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Andriskinová Panenská 26 Bratislava 811 03
   Adrián Karkuš Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Andriskinová Panenská 26 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 13.08.2002 Skončenie funkcie: 17.01.2003
   Adrián Karkuš Pribišova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.08.2002 Skončenie funkcie: 17.01.2003
   18.09.2002Nové obchodné meno:
   BA REAL ESTATE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 26 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   Noví spoločníci:
   Katarína Andriskinová Panenská 26 Bratislava 811 03
   Adrián Karkuš Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Andriskinová Panenská 26 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 13.08.2002 Skončenie funkcie: 17.01.2003
   Adrián Karkuš Pribišova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.08.2002 Skončenie funkcie: 17.01.2003
   17.09.2002Zrušené obchodné meno:
   DEIMED spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 211/16 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná činnosť a sprostredkovanie reklamy
   zabezpečovanie a organizovania tlačových porád
   nákup, predaj a sprostredkovania tovaru všetkého druhu S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné ochodovať len po jej získaní.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 211/16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 211/16 Bratislava Skončenie funkcie: 13.08.2002
   23.06.1992Nové obchodné meno:
   DEIMED spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 211/16 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a sprostredkovanie reklamy
   zabezpečovanie a organizovania tlačových porád
   nákup, predaj a sprostredkovania tovaru všetkého druhu S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné ochodovať len po jej získaní.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 211/16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Eva Sisková Laurinská 211/16 Bratislava Skončenie funkcie: 13.08.2002