Vytvoriť faktúru

GALAXIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GALAXIA
IČO 31326609
DIČ 2020351971
IČ DPH SK2020351971
Dátum vzniku 24 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALAXIA
Furdekova 13
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 337 €
Zisk -5 711 801 €
Aktíva 15 323 €
Vlastný kapitál -1 172 €
Kontaktné informácie
Email kamo@netax.sk
Mobile phone(s) +421903219987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,805
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,805
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,805
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,523
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,432
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,895
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,328
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,712,972
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,840
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,711,801
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,738,300
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,790
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,580
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 427
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,049
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,104
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,713,930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,337
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 29,987
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 350
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,739,651
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,017
C. Služby (účtová skupina 51) 19,810
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,514
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,714,155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,709,314
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,160
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 343
M. Nákladové úroky (562) 19
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 324
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -343
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,709,657
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,144
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,711,801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31326609 DIČ: 2020351971 IČ DPH: SK2020351971
 • Sídlo: GALAXIA, Furdekova 13, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04 30.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Kamil Molnár 6 972 € (100%) Furdekova 13 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   08.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.01.2004
   27.08.2004Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj cukrovej vaty
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.01.2004
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Molnár
   Ing.arch. Ivan Prelovský
   24.06.1992Nové obchodné meno:
   GALAXIA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Inžinierska, projektová činnosť vo výstavbe
   Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Videopožičovňa
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kopírovacie služby
   Prevádzkovanie solária
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Molnár
   Ing.arch. Ivan Prelovský