Vytvoriť faktúru

AQUATERM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AQUATERM
IČO 31327087
DIČ 2020934168
IČ DPH SK2020934168
Dátum vzniku 29 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AQUATERM
Stredná 4272/84
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 602 €
Zisk -19 549 €
Aktíva 718 127 €
Vlastný kapitál 635 490 €
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 537,518
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 537,518
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,231
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 200,920
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 80
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,161
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 199,679
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 738,438
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 529,230
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 541,476
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,549
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 209,208
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -1
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 209,209
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,729
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 339
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,318
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 199,823
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,602
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,602
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,931
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,004
C. Služby (účtová skupina 51) 7,792
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,330
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,704
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,428
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,673
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,329
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,796
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 37
X. Výnosové úroky (662) 37
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,290
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,290
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,253
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,582
P. Daň z príjmov (591, 595) 967
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,549
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016