Vytvoriť faktúru

MINA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MINA
IČO 31327303
DIČ 2020342753
IČ DPH SK2020342753
Dátum vzniku 01 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 733 €
Zisk -9 864 €
Aktíva 9 732 €
Vlastný kapitál -372 680 €
Kontaktné informácie
Email zsspol@centrum.sk
Phone(s) 00244456580, 0244456580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,628
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,516
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,373
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,373
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,373
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 143
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 75
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 112
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,628
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -382,544
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -379,319
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,814
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -420,133
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,864
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,172
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,355
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,355
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 380,817
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,319
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,319
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 371,588
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,662
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 999
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,249
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,733
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,733
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,399
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 82
D. Služby (účtová skupina 51) 8,330
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,987
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,298
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,551
4. Sociálne náklady (527, 528) 138
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,666
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,321
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 238
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -238
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,904
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,864
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327303 DIČ: 2020342753 IČ DPH: SK2020342753
 • Sídlo: MINA, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 02.12.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mira Trančíková 6 639 € (100%) Puškinova 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2009Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   02.12.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   01.12.1996Zrušené sidlo:
   Hálova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   01.10.1996Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   30.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   09.12.1994Nové obchodné meno:
   MINA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 7 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   08.12.1994Zrušené obchodné meno:
   PROXIM spoločnosť s ručením obmedzeným PROXIM spol. s r.o. /v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   01.07.1992Nové obchodné meno:
   PROXIM spoločnosť s ručením obmedzeným PROXIM spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama a propagácia
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava