Vytvoriť faktúru

ALGAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALGAB
IČO 31327320
DIČ 2020858884
IČ DPH SK2020858884
Dátum vzniku 28 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALGAB
Bajzová 10
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 265 €
Zisk 690 €
Aktíva 692 €
Vlastný kapitál -1 114 €
Kontaktné informácie
Email algab.zlatnictvo@gmail.com
Phone(s) 0252931075
Mobile phone(s) 0905280629
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,263
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,263
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,263
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -423
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,416
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 690
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,686
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 692
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,617
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 154
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 983
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,265
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,265
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,001
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,951
C. Služby (účtová skupina 51) 4,144
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,906
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,264
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,170
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 94
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -94
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,170
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 690
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327320 DIČ: 2020858884 IČ DPH: SK2020858884
 • Sídlo: ALGAB, Bajzová 10, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava 08.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gabriela Kedžuchová 6 639 € (100%) Estónska 40 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava
   17.05.1993Noví spoločníci:
   Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava
   16.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava
   Alain-Michel Muller Rue du Seyon 25 Neuchatel Švajčiarsko
   28.06.1992Nové obchodné meno:
   ALGAB, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajzová 10 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, oprava a predaj výrobkov zo zlata
   Sprostredkovanie kúpy a predaja výrobkov zo zlata
   Predaj hodiniek
   Noví spoločníci:
   Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava
   Alain-Michel Muller Rue du Seyon 25 Neuchatel Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriela Kedžuchová Estónska 40 Bratislava