Vytvoriť faktúru

RS Tuning - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RS Tuning
IČO 31327346
DIČ 2020858895
IČ DPH SK2020858895
Dátum vzniku 02 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RS Tuning
Mramorová 2/A
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 060 €
Zisk 2 299 €
Aktíva 53 770 €
Vlastný kapitál 6 763 €
Kontaktné informácie
Email rstuning@mail.t-com.sk
Webová stránka http://www.rstuning.sk
Mobile phone(s) +421911646257
Fax(es) 0245259000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,051
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,962
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 32,962
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 32,962
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,089
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 428
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 428
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,954
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,722
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,722
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 50
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 182
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,707
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,580
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,051
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,063
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 521
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 521
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -729
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -729
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,299
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,988
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 261
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 261
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,727
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 74
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 46,680
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 973
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,050
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,060
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 950
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,661
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,634
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,399
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,416
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 140
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -140
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,259
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,299
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327346 DIČ: 2020858895 IČ DPH: SK2020858895
 • Sídlo: RS Tuning, Mramorová 2/A, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viktor Ravasz Rebarborova 35/D Bratislava 821 07 29.05.2003
  Robert György Padlých hrdinov 19 Bratislava 821 06 04.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viktor Ravasz 3 486 € (50%) Rebarborova 35/D Bratislava 821 07
  Robert György 3 486 € (50%) Padlých hrdinov 19 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.07.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   faktoring a forfaiting
   10.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Martin Gába Rebarborová 41 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gába Rebarborová 41 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.04.2006
   15.12.2006Nové sidlo:
   Mramorová 2/A Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   monáž autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Robert György Padlých hrdinov 19 Bratislava 821 06
   Martin Gába Rebarborová 41 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Robert György Padlých hrdinov 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.12.2006
   14.12.2006Zrušené sidlo:
   Rebarborova 35/D Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Martin gába Rebarborová 41 Bratislava 821 07
   01.06.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj motorových vozidiel
   oprava cestných motorových vozidiel
   pneu servis
   čistenie interiérov a exteriérov motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelene rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Martin gába Rebarborová 41 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Gába Rebarborová 41 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.04.2006
   31.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   hospodárske poradenstvo a porad. v oblasti personalistiky
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaj a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa výžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Richard Strelecký Zehrianska 10 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Strelecký Zehrianska 10 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 29.05.2003
   15.04.2004Nové obchodné meno:
   RS Tuning, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rebarborova 35/D Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Viktor Ravasz Rebarborova 35/D Bratislava 821 07
   Richard Strelecký Zehrianska 10 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Ravasz Rebarborova 35/D Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.05.2003
   Richard Strelecký Zehrianska 10 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 29.05.2003
   14.04.2004Zrušené obchodné meno:
   MIRASO International spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 825 16
   Zrušeny spoločníci:
   Margita Mentová Fábryho 24 Nitra 949 06
   Richard Ravasz Bakošova 10 Bratislava 847 03
   Alžbeta Ravaszová Sološnícka 59 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Ravaszová Sološnícka 59 Bratislava 841 05
   24.09.1999Noví spoločníci:
   Margita Mentová Fábryho 24 Nitra 949 06
   Richard Ravasz Bakošova 10 Bratislava 847 03
   Alžbeta Ravaszová Sološnícka 59 Bratislava 841 05
   23.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Margita Mentová Fábryho 24 Nitra 949 06
   Richard Ravasz Bakošova 10 Bratislava 847 03
   Alžbeta Ravaszová Sološnícka 59 Bratislava 841 05
   21.03.1996Noví spoločníci:
   Margita Mentová Fábryho 24 Nitra 949 06
   Richard Ravasz Bakošova 10 Bratislava 847 03
   Alžbeta Ravaszová Sološnícka 59 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Ravaszová Sološnícka 59 Bratislava 841 05
   20.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Ravasz Bakošova 10 Bratislava 847 03
   Alžbeta Ravaszová Reichelová 59 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   28.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Ravasz Bakošova 10 Bratislava 847 03
   Alžbeta Ravaszová Reichelová 59 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   27.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Ravasz Bakošova 10 Bratislava 847 03
   Alžbeta Ravaszová Reichelová 59 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   08.02.1994Nové predmety činnosti:
   hospodárske poradenstvo a porad. v oblasti personalistiky
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaj a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa výžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Ravasz Bakošova 10 Bratislava 847 03
   Alžbeta Ravaszová Reichelová 59 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   07.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Hospodárske poradenstvo a porad. v oblasti personalistiky
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na kotrý sa vyžaduje osobitné povolenie, nožno len s tým povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Ravaszová Reichelová 59 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   Arved von Brasch Feuchter Strasse 13 Wendelstein SRN
   03.12.1993Noví spoločníci:
   Alžbeta Ravaszová Reichelová 59 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   Arved von Brasch Feuchter Strasse 13 Wendelstein SRN
   02.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Ravaszová Reichelová 59 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   Arved von Brasch Feuchter Strasse 13 Wendelstein SRN
   14.09.1992Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 825 16
   13.09.1992Zrušené sidlo:
   Reichelová 59 Bratislava 845 01
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   MIRASO International spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Reichelová 59 Bratislava 845 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Hospodárske poradenstvo a porad. v oblasti personalistiky
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na kotrý sa vyžaduje osobitné povolenie, nožno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Ravaszová Reichelová 59 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   Arved von Brasch Feuchter Strasse 13 Wendelstein SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Sokolová Kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01