Vytvoriť faktúru

CID - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CID
IČO 31327354
DIČ 2020351949
IČ DPH SK2020351949
Dátum vzniku 02 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CID
Lachova 26
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 481 €
Zisk -23 €
Aktíva 1 734 €
Vlastný kapitál -25 261 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905802657
Fax(es) 0263830685
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,833
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,183
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,183
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,183
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 497
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 489
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 86
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 403
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 153
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 153
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,833
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,284
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,900
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,095
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,995
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,117
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 207
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 207
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,910
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,813
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,201
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,481
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,201
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 280
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,515
D. Služby (účtová skupina 51) 2,146
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 891
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 929
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,540
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 248
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 240
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 937
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327354 DIČ: 2020351949 IČ DPH: SK2020351949
 • Sídlo: CID, Lachova 26, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava 02.07.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Lukáč 6 639 € (100%) Lachova 26 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.1999Nové sidlo:
   Lachova 26 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   24.01.1999Zrušené sidlo:
   Kopčianska 15 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   24.03.1995Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   23.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Jóža Hronská 14 Bratislava
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emanuel Jóža
   22.07.1994Nové sidlo:
   Kopčianska 15 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Emanuel Jóža Hronská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Jóža
   21.07.1994Zrušené sidlo:
   Lachova 26 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Lukáč Vranovská 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lukáč
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   CID spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 26 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   design
   Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Ing. Ladislav Lukáč Vranovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Ing. Ladislav Lukáč